Çap

Proqram

Müəllif: Nazim Novruzov. Posted in Content AZ

Çərşənbə, 4 İyul
09:00 - 09:30 Qeydiyyat, səhər qəhvəsi
09:30 - 09:45 Rəsmi açılış
09:45 - 13:30 I hissə
  Qafqaz regionunun sığorta bazarının istiqamət və perspektivləri
09:45 - 11:00 Panel 1: Qafqaz regionunun sığorta bazarına ümumi baxış
  -Sığorta fəaliyyətinin nizamlanma və nəzarətinə beynəlxalq standart və yanaşmalar
  -Yerli sığorta infrastrukturunun inkişafı - keyfiyyət artımı üçün başlanğıc nöqtə
  -Qafqaz regionun sığorta sahəsinə investisiya imkanları
  -Neft və qaz sektoru, həmçinin digər iri enerji riskləri üçün sığorta bazarının potensial və imkanları
  -Avropada mövcud ödəmə standartları və risklərin idarə edilmə fəlsəfəsi Qafqaz regionu üçün uyğundurmu?
11:00 - 11:30 Qəhvə fasiləsi
11:30 - 13:30 Panel 2: İcbari sığorta növləri, bazarın inkişafına təsir gücü
  -Avtomobil sığortası
  -Məişət sığortası (ev və mənzillərin icbari sığortası)
  -Qəza sığortası
  -İcbari Sığorta Bürosu – icbari sığorta bazarının əsası: vəzifə, problem və prioritetləri
13:30 - 14:30 Nahar
14:30 - 16:00 II hissə
  Panel 3: Qafqaz ölkələrində və Mərkəzi Asiyada təkrarsığorta üçün perspektivlər
  -İnkişaf edən bazar üçün həllər: yerli,regional və beynəlxalq təkrarsığorta
  -Əmlak və fəlakət risklərinin təkrarsığorta xüsusiyyətləri
16:00 – 16:30 Qəhvə fasiləsi
20:00 - 22:00 Şam yeməyi
 
Cümə axşamı, 5 iyul
09:30 - 14:00 III hissə
  Həyat və mülki məsuliyyət sığortası növləri.
09:30 – 10:00 Səhər qəhvəsi
10:00 - 11:30 Panel 1: İnkişaf edən bazarda Həyat Sığortası
  -Qafqaz ölkələrində Həyat Sığortası: hazırki inkişaf və bazar istiqamətləri
  -Həyat Sığortası növlərinin uzunmüddətli inkişafında beynəlxalq təcrübə və perspektivlər
  -Pərakəndə satışda Avropa təcrübəsi
  -Mülki məsuliyyət sığortasının hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri
11:30 – 12:00 Qəhvə fasiləsi
12:00 – 13:00 Panel 2: Sığorta bölgüsü
  -Sığorta vasitəçiliyi – hazırki vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və problemləri
  -İnternet və IT texnologiyalar vasitəsilə satış kanallarının genişləndirilməsi
  -Satış kanallarının effektivliyinin artırılması
13:00 – 14:00 Nahar